EHBO: Eerste Hulpverlener Cursus Incl. AED en Reanimatie

 

Als het niet je eigen MTB fiets betreft die geholpen moet worden, maar een deelnemer (m/v) die ongelukkig ten val is gekomen of andere (ziekte-) verschijnselen vertoont is het zinvol, nuttig en praktisch als je als begeleider of deelnemer beschikt over de basis (BLS) of wat uitgebreidere Eerste Hulpverlener (EHV) bekwaamheid (voorheen EHBO genoemd).

In het ernstigste geval zal 1-1-2 gebeld moeten worden, maar voor alle minder ernstige aangelegenheden is het handig als je zelf de basis vaardigheden bezit. Door directe Eerste Hulpverlening (vb. reanimatie) maakt de betrokkene meer kans dan dat er pas wordt ingegrepen als de ambulance arriveert. En bij een snee en/of bloeding is het uiteraard zinvol om die direct te verbinden.

Via ons bedrijf kun je ook daarin cursus ontvangen en officieel gecertificeerd worden.