MTB Routes

 

 

Sinds de grote vlucht die het fietsen als actieve vrije tijdsbesteding heeft gemaakt is er ook flink geïnvesteerd in de aanleg van MTB routes. Het mooie is dat stichtingen en verenigingen op het terrein van natuurbehoud en –beheer op zinvolle wijze overleg voeren met vertegenwoordigers van fietsbelangen groepen (zoals o.a. de NTFU).

Gerealiseerde projecten hebben dan een gemeenschappelijk belang en een gedeelde (win-win) verantwoordelijkheid. !!

Dat het drukker wordt op de beschikbare MTB routes is mede te danken aan de positieve sportieve vrije tijdsbesteding. Dat je je daarbij conformeert aan andere belangengroepen, wandelaars met of zonder hond, natuurbehoud en terreinbeheerders is ieders individuele verantwoordelijkheid.